Polis/brandstation med 2 fordon(välj) (Brandstation)

Polisstation eller brandstation med fordon. Skala 1:48.Längd på fordonen ca 16-19 cm. Ålder 3+


Läs mer i butiken