STOCK_LEVEL

Smart ihopvikbar pool med "pop-up" funktion. Kraftig plast samt ventil för enkel tömning. Diameter 90 cm. Höjd kant 22 cm. Max fyll 13 cm. UV-skyddet som visas på bild två säljs separat.


Läs mer i butiken

STOCK_LEVEL

Uv-skydd till Swimpy babypool för att skugga barnet i poolen.


Läs mer i butiken

STOCK_LEVEL

Pumpa upp badbollar, madrasser eller plaskdammar med en enkel fotpump.
Må:tt: 28 x 19 cm


Läs mer i butiken

STOCK_LEVEL

Att pumpa upp badleksaker ä:r kanske inte det roligaste som finns, ä:ven om vi egentligen vet att man borde rö:ra sig mer. Men det må:ste gö:ras så: varfö:r inte gö:ra det ordentligt? Denna pump kan verkligen flytta på: luft, och den blå:ser luft i bå:da riktningarna! Desstuom kan man snabbt koppla om pumpen så: att den suger ut luft lika enkelt så: att man få:r ut den sista luften.


Läs mer i butiken